Friday, February 22, 2008

Daerah Kubang Pasu

NAMA DAERAH : Kubang Pasu

KELUASAN : 4.596 hektar

PENDUDUK : 186,265 (bancian 2000)

MUKIM : 21 dengan 19 penghulu

PARLIMEN
Kubang Pasu
Jerlun

ADUN
Jitra
Tunjang
Kota Si Puteh
Air Hitam


PUSAT PENTADBIRAN :Pejabat Daerah Kubang Pasu

PEGAWAI DAERAH :Datin Barni

SEKOLAH Sekolah Menengah :18 buah
Sekolah Kebangsaan :41 buah
Sekolah Jenis Kebangsaan Cina :8 buah
Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil :3 buah
MASJID :72 buah